دانشگاههای ازاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مركزی)
       
واحد کرمانشاه واحد بافت شهرری واحدبوشهر
       
واحد فلاورجان واحد گناباد واحد مراقه واحد بجنورد
       
واحد فیروز آباد واحد گچساران واحد مشهد واحد بروجرد
       
واحد قم واحد گرمسار واحد نور  واحد تاکستان
       
واحد قوچان واحد آستارا واحد نیشابور واحد تبریز
       
واحد قزوین  واحد اقلید واحد نائین واحد خمین
       
واحد لارستان واحد ابهر واحد نجف آباد واحد خمینی شهر
       
واحد منطقه یک واحد اراک واحد همدان واحد خوی
       
واحد مهاباد واحد ارسنجان واحد ورامین واحد خوراسگان
       
واحد میانه واحد اسلام شهر واحد یاسوج واحد داراب
       
واحد میبد واحد استهبان واحد یزد واحد رودهن
       
واحد مجلسی واحد بناب واحد کازرون واحد زنجان
       
واحد مرودشت واحد بندر عباس واحد کرمان واحد زاهدان
       
واحد زرند واحد سنندج واحد سیرجان واحد سپیدان
       
واحد ساوه واحد سبزوار واحد شهرضا واحد شیروان
       
واحد شیراز واحد شاهرود واحد شبستر واحد علوم پزشکی تهران
       
واحد علي آباد کتول      

 

بازگشت